Hattvika Lodge

BESTILLINGS BETINGELSER

GENERELLE BETINGELSER VED OVERNATTING HOS HATTVIKA LODGE

Disse generelle avtalevilkår gjelder som kontrakt for bestilling av overnatting på Hattvika Lodge. Hensikten er å bringe klarhet i bestilling og avtaleforhold i forkant av oppholdet, slik at vi på Hattvika Lodge kan betjene våre kunder på en best mulig måte.

AVTALEGYLDIGHET

Denne avtalen er bindende fra det tidspunkt kunden har sendt inn bestilling.

AVBESTILLINGER OG ENDRINGER

Avbestillingsfrist for individuell overnatting er 14 dager før ankomstdag.

Ved avbestilling 14 dager før ankomst, belastes kunden med 100 % av avtalt rompris. Avbestillinger eller endringer må skje skriftlig til post@hattvikalodge.no.

OPPGJØRSFORM

All betaling skjer kontant eller med kredittkort dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

Ved fakturering er det ett fakturagebyr på kr 95,- Minstebeløp for kreditt er kr 2000,-

For utestående forfalt beløp beregnes det 2 % renter pr måned.

DISPONERING AV ROM

Rommene kan disponeres fra kl 1500 ankomst dag til kl 1100 avreisedag. Det er ikke anledning til å ha kjæledyr på våre rorbuer eller HILLSIDE rom.

Ankomst etter kl 19.00 må avtales med hotellet. Ellers frigjøres rommet for videresalg.

PERSONVERN

Ved godkjenning av våre betingelser godtar du også at Hattvika Lodge lagrer dine personopplysninger. Disse opplysningene vil kun bli brukt til å loggføre din aktivitiet hos oss, sende ordrebekreftelser/faktura/kvitteringer og ved markedsføring direkte til kunden.

Du kan når som helst ta kontakt for å få oversikt over hvilke opplysninger vi har, be oss slette opplysningene eller fjerne deg fra vår epost liste – send epost til booking@hattvikalodge.no.

HOTELLET FRASKRIVER SEG ET HVERT ANSVAR FOR:

Skade, eller tap av: smykker, klær eller verdisaker som ikke er oppbevart mot kvittering

Personskade som ikke er en følge av grov uaktsomhet utvist av Hattvika Lodge.

FORCE MAJEURE

Hendelser utenfor Hattvika Lodge`s kontroll (Streik, lock out, offisielle eller uoffisielle arbeidsforstyrrelser eller konflikter og uventet mangel på personale, brann, manglende leveranser, naturkatastrofer o.l) gir Hattvika Lodge rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

GENERELLE BETINGELSER ARRANGEMENT/GRUPPER

GENERELLE BETINGELSER

Disse generelle avtalevilkår gjelder som kontrakt for arrangement hos Hattvika Lodge. Hensikten er å bringe klarhet i avtaleforhold, slik at vi kan betjene våre kunder på en best mulig måte.

GYLDIGHET

Tilbudet er gyldig i 30 dager fra dags dato.

Disse regler gjelder i den utstrekning det ikke er truffet annen skriftlig avtale for arrangement av kurs, møter, konferanser, selskap, reisegrupper og lignende – heretter kalt arrangement.

REDUKSJON I ANTALL

Hattvika Lodge’s pristilbud er basert på opprinnelig bestilling. Ved endring av arrangementet i forhold til opprinnelig bestilling, vil pristilbudet og møteroms fasilitetene bli vurdert på nytt.

AVBESTILLING

Enhver avbestilling og endring må meldes skriftlig til post@hattvikalodge.no

Vederlagsfri avbestilling av total bestilling eller nedjusteringer av romreservasjoner kan foretas i henhold til:

Inntil 60 dager før ankomstdato kan 100% av det kontraktsfestede arrangementet annulleres vederlagsfritt dersom ikke annet er avtalt

Ved avbestilling utover dette belastes arrangøren med avtalt pris.

Dette gjelder for overnatting, konferanserom, måltider og dagskonferanser.

OPPGJØRSFORM

All betaling skjer kontant eller med kredittkort dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved fakturering er det ett fakturagebyr på kr 95,- Minstebeløp for kreditering er kr 2000,-

Hattvika Lodge forbeholder seg retten til å endre avtaleprisen dersom det innføres mva. på tjeneste eller andre skatter endres/påføres i løpet av kontrakt tiden.

ARRANGØRENS ØKONOMISKE ANSVAR FOR DELTAKERNE

Arrangøren er ansvarlig for oppgjort deltaker regninger, selv om det er avtalt oppgjør for hver enkeltdeltaker. Alle konferansepakker for ikke boende gjester vil bli belastet på fellesregning. Arrangøren står også ansvarlig for skade som påføres hotellet som følge av uaktsomhet eller forsettlig opptreden av deltakerne.

NAVNELISTE OG SJEKKLISTE

Program og navneliste, sendes 10 dager før ankomst

DISPONERING AV ROM/MØTEROM

Rommene disponeres fra kl 1500 ankomstdag til kl 1200 avreisedag. Annet tidspunkt kan avtales. Møtelokalene disponeres i henhold til bekreftelse/møteplanlegger

FORCE MAJEURE

Hendelser utenfor Hattvika Lodge`s kontroll (Streik, lock out, offisielle eller uoffisielle arbeidsforstyrrelser eller konflikter og uventet mangel på personale, brann, manglende leveranser, naturkatastrofer o.l) gir Hattvika Lodge rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

BETINGELSER ONLINEBOOKING

GENERELLE BETINGELSER VED OVERNATTING

Disse generelle avtalevilkår gjelder som kontrakt for bestilling av overnatting på Hattvika Lodge AS.

Hensikten er å bringe klarhet i bestilling og avtaleforhold i forkant av oppholdet, slik at Hattvika Lodge kan betjene våre kunder på en best mulig måte.

AVTALEGYLDIGHET

Denne avtalen er bindende fra det tidspunkt kunden har sendt inn bestilling.

AVBESTILLINGER OG ENDRINGER

Bestillingen kan ikke endres, refunderes eller avbestilles.